Перелік професій навчального закладу

Нижче представлений перелік професій Київського вищого професійного училища залізничного транспорту ім. В.С. Кудряшова за якими училище здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників, за денною формою навчання: на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) та на базі базової середньої освіти (9 класів):

• Слюсар з ремонту рухомого складу:

Термін навчання на базі базової середньої освіти (9 класів) — 3 роки.

• Слюсар з ремонту рухомого складу. Машиніст електропоїзда:

Термін навчання на базі базової середньої освіти (9 класів) — 3 роки.

Термін навчання на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) — 1,5 роки.

• Слюсар з ремонту рухомого складу. Машиніст електровоза. Машиніст тепловоза:

Термін навчання на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) — 2 роки.

Термін навчання на базі базової середньої освіти (9 класів) — 3.5 роки.

Оператор поста централізації. Оператор при черговому по станції. Оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів:

Термін навчання на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) — 1,5 роки