ЗВЕДЕНИЙ АНАЛІЗ
перевірочних контрольних робіт здобувачів освіти новоприбулого контингенту з навчальних предметів загальноосвітньої підготовки
Київського вищого професійного училища залізничного транспорту імені В.С. Кудряшова
2022-2023 н.р.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
успішності із загальноосвітньої підготовки здобувачів освіти І курсу за І семестр
2022-2023 н.р.